PWstats: Team DS (FED) at Team TB (ROM)

PWstats: Team DS (FED) at Team TB (ROM)

FINAL SCORE: Team TB (ROM) 35
Team DS (FED) 30

Player Stats

Home Team

NameMinutestpdtpttpbtab tad/tac/%adcakeaoeckpcktekdefacc
2Good2BModemTzu 58 6 8 7 24 72/ 72 100.0% 0 14 2 4 35 38 13
CourierROM 54 6 4 4 5 31/ 33 93.9% 2 12 3 2 46 34 1
Daniel319 45 0 0 0 0 0/ 0 0.0% 0 2 1 1 14 50 6
Dantes 57 1 3 3 16 11/ 17 64.7% 4 4 1 4 47 63 8
GREEN ELF 2 0 0 0 0 0/ 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0
Rolland Butter 30 2 2 5 15 8/ 10 80.0% 2 0 0 4 33 21 4
Wasp 58 1 2 26 105 7/ 7 100.0% 0 3 1 2 21 47 12
Home Total 16 19 45 165 129/139, 92.8% 8 35 8 17 197 254 44

Away Team

NameMinutestpdtpttpbtab tad/tac/%adcakeaoeckpcktekdefacc
5 mins of suck 6 0 0 0 0 0/ 0 0.0% 0 0 0 0 9 6 0
Akira 58 5 4 8 28 43/ 57 75.4% 14 6 2 4 48 46 4
BButttorper 19 3 3 0 0 18/ 20 90.0% 2 0 0 0 13 12 4
Courier 4 0 0 5 54 2/ 2 100.0% 0 0 0 0 1 1 0
Gutless Cutlass 40 0 0 4 14 0/ 0 0.0% 0 0 0 5 44 50 5
Jubelo 57 0 0 31 101 0/ 0 0.0% 0 0 0 2 15 49 10
Suboceana 3:16 58 6 2 5 22 19/ 28 67.9% 9 0 0 4 61 44 8
YaHedNoModem 57 3 4 2 5 22/ 34 64.7% 12 0 0 9 33 39 6
Away Total 17 13 55 224 104/141, 73.8% 37 6 2 24 224 247 37

Normalized Player Stats

(Statistics normalized to game length)

Home Team

NameMinutestpdtpttpbtab tad/tac/%adcakeaoeckpcktekdefacc
2Good2BModemTzu 58 6 6 7 24 72/72 0.0% 0 14 2 4 35 38 13
CourierROM 54 6 6 4 5 33/35 0.0% 2 13 3 2 49 36 1
Daniel319 45 0 0 0 0 0/0 0.0% 0 3 1 1 18 65 8
Dantes 57 1 1 3 16 13/17 0.0% 4 4 1 4 48 64 8
GREEN ELF 2 0 0 0 0 0/0 0.0% 0 0 0 0 36 36 0
Rolland Butter 30 4 4 10 29 15/19 0.0% 4 0 0 8 63 40 8
Wasp 58 1 1 26 105 7/7 0.0% 0 3 1 2 21 47 12

Away Team

NameMin tpdtpttpbtab tad/tac/%adcakeaoeckpcktekdefacc
5 mins of suck 6 0 0 0 0 0/0 0.0% 0 0 0 0 102 68 0
Akira 58 5 5 8 28 43/57 0.0% 14 6 2 4 48 46 4
BButttorper 19 9 9 0 0 55/61 0.0% 6 0 0 0 40 36 12
Courier 4 0 0 72 777 29/29 0.0% 0 0 0 0 14 14 0
Gutless Cutlass 40 0 0 6 20 0/0 0.0% 0 0 0 7 63 72 7
Jubelo 57 0 0 32 103 0/0 0.0% 0 0 0 2 15 50 10
Suboceana 3:16 58 6 6 5 22 19/28 0.0% 9 0 0 4 61 44 8
YaHedNoModem 57 3 3 2 5 22/34 0.0% 12 0 0 9 33 40 6

Starbase Stats

Name Min tek def tad/tac/%ad cak
Gutless Cutlass 17 26 2 7/ 30 0.0 23
Rolland Butter 29 50 1 51/ 54 0.0 3

Kill Stats

Name kbp kbt kbs dbp dbt dbs
2Good2BModemTzu 12 21 0 13 20 0
5 mins of suck 6 3 0 3 2 0
Akira 24 18 0 19 23 0
BButttorper 8 4 0 7 4 0
Courier 0 1 0 1 0 0
CourierROM 14 26 0 12 18 0
Daniel319 6 5 0 24 22 0
Dantes 24 18 0 40 17 0
GREEN ELF 0 0 0 0 1 0
Gutless Cutlass 18 21 0 25 19 0
Jubelo 4 9 0 25 19 0
Rolland Butter 20 10 0 11 8 0
Suboceana 3:16 33 23 0 24 16 0
Wasp 4 16 0 25 16 1
YaHedNoModem 13 17 0 16 19 0

Starbase Kill Stats

Name kbp kbt kbs dbp dbt dbs
Gutless Cutlass 19 6 1 1 1 0
Rolland Butter 41 7 0 0 1 0