PWstats: Away (KLI) at PU (ORI)

PWstats: Away (KLI) at PU (ORI)

FINAL SCORE: PU (ORI) 59
Away (KLI) 47

Player Stats

Home Team

NameMinutestpdtpttpbtab tad/tac/%adcakeaoeckpcktekdefacc
41-0 Giants!!!! 74 3 2 4 13 32/ 40 80.0% 8 3 1 17 101 67 3
:MINDCRIME 88 1 1 50 145 2/ 4 50.0% 2 9 5 3 30 49 9
Akira 29 4 3 0 0 29/ 35 82.9% 6 0 0 2 11 11 0
Cafu 30 2 0 4 13 4/ 4 100.0% 0 0 0 2 22 26 2
Go Giants 88 10 9 5 16 131/ 144 91.0% 13 0 0 3 48 28 3
Gutless Cutlass 65 6 4 2 6 33/ 40 82.5% 7 0 0 8 74 68 5
NedFlanders 16 0 0 0 0 0/ 0 0.0% 0 0 0 2 4 8 0
Purple Butt 2 0 0 0 0 0/ 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0
cmc 83 0 0 10 71 1/ 2 50.0% 1 0 0 7 65 126 15
guest 37 6 2 0 0 23/ 40 57.5% 17 2 1 3 47 25 2
shark 86 3 3 8 37 21/ 36 58.3% 15 1 1 8 88 81 5
Home Total 35 24 83 301 276/345, 80.0% 69 15 8 55 490 489 44

Away Team

NameMinutestpdtpttpbtab tad/tac/%adcakeaoeckpcktekdefacc
ARGH 35 0 1 3 4 3/ 3 100.0% 0 0 0 1 16 32 7
AtG 82 2 3 0 0 5/ 7 71.4% 2 5 3 6 61 95 13
Die Hard 31 0 0 6 19 0/ 0 0.0% 0 7 2 9 37 56 13
Hot Soup 84 0 0 1 2 4/ 5 80.0% 1 3 2 8 59 86 10
Plantagenet 85 4 4 5 12 21/ 30 70.0% 9 13 8 5 59 84 17
Scout 82 0 0 47 137 0/ 0 0.0% 0 0 0 0 6 21 13
Sigebeame 86 6 12 5 27 36/ 38 94.7% 2 12 5 7 66 54 4
lateboy 7 0 0 10 33 0/ 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 1
q-bart 85 5 8 6 31 34/ 35 97.1% 1 25 7 2 54 84 11
specter 50 1 1 4 13 3/ 3 100.0% 0 4 2 5 44 66 10
Away Total 18 29 87 278 106/121, 87.6% 15 69 29 43 402 580 99

Normalized Player Stats

(Statistics normalized to game length)

Home Team

NameMinutestpdtpttpbtab tad/tac/%adcakeaoeckpcktekdefacc
41-0 Giants!!!! 74 4 4 5 16 38/48 0.0% 10 4 1 20 121 80 4
:MINDCRIME 88 1 1 50 146 2/4 0.0% 2 9 5 3 30 49 9
Akira 29 12 12 0 0 88/107 0.0% 18 0 0 6 34 34 0
Cafu 30 6 6 12 38 12/12 0.0% 0 0 0 6 65 77 6
Go Giants 88 10 10 5 16 131/144 0.0% 13 0 0 3 48 28 3
Gutless Cutlass 65 8 8 3 8 45/55 0.0% 10 0 0 11 101 93 7
NedFlanders 16 0 0 0 0 0/0 0.0% 0 0 0 11 22 44 0
Purple Butt 2 0 0 0 0 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0
cmc 83 0 0 11 75 1/2 0.0% 1 0 0 7 69 134 16
guest 37 14 14 0 0 55/96 0.0% 41 5 2 7 113 60 5
shark 86 3 3 8 38 22/37 0.0% 15 1 1 8 91 83 5

Away Team

NameMin tpdtpttpbtab tad/tac/%adcakeaoeckpcktekdefacc
ARGH 35 0 0 8 10 8/8 0.0% 0 0 0 3 41 82 18
AtG 82 2 2 0 0 5/8 0.0% 2 5 3 6 66 103 14
Die Hard 31 0 0 17 55 0/0 0.0% 0 20 6 26 107 162 38
Hot Soup 84 0 0 1 2 4/5 0.0% 1 3 2 8 62 90 10
Plantagenet 85 4 4 5 12 22/31 0.0% 9 14 8 5 61 87 18
Scout 82 0 0 50 147 0/0 0.0% 0 0 0 0 6 23 14
Sigebeame 86 6 6 5 28 37/39 0.0% 2 12 5 7 68 55 4
lateboy 7 0 0 143 472 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 29 14
q-bart 85 5 5 6 32 35/36 0.0% 1 26 7 2 56 87 11
specter 50 2 2 7 23 5/5 0.0% 0 7 4 9 77 116 18

Starbase Stats

Name Min tek def tad/tac/%ad cak
Akira 61 81 1 116/ 135 0.0 19
Die Hard 56 89 1 43/ 49 0.0 6

Kill Stats

Name kbp kbt kbs dbp dbt dbs
41-0 Giants!!!! 41 49 0 28 31 0
:MINDCRIME 5 16 0 20 26 0
ARGH 8 6 0 19 10 1
Akira 4 4 0 6 4 0
AtG 29 23 0 46 41 0
Cafu 7 14 0 16 8 0
Die Hard 12 20 0 24 23 0
Go Giants 26 19 2 16 10 0
Gutless Cutlass 34 35 0 34 29 0
Hot Soup 25 27 0 38 42 0
NedFlanders 1 3 0 5 3 0
Plantagenet 35 19 0 41 32 1
Purple Butt 0 0 0 0 0 0
Scout 1 4 0 11 7 0
Sigebeame 28 33 0 21 25 0
cmc 29 22 0 74 42 0
guest 22 23 0 9 9 0
lateboy 0 0 0 0 2 0
q-bart 17 27 0 32 39 1
shark 37 42 0 35 33 0
specter 16 20 0 33 26 1

Starbase Kill Stats

Name kbp kbt kbs dbp dbt dbs
Akira 59 19 2 0 0 0
Die Hard 72 17 0 0 0 0